Công ty hoạt động chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các tỉnh lân cận: Đắk Nông, Đắk Lắk, Tây Ninh, Bình Dương.