Địa chỉ: Cứu hộ giao thông Bình Phước, Đường Lê Quý Đôn, Phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0982 777 677